Služby

Likvidácia odpadov

Odpady, ktoré nemožno uložiť na našej skládke likvidujeme na našich zmluvných skládkach, poprípade odovzdávame na zhodnotenie našim partnerom. Likvidujeme všetky bežné odpady, ktoré vznikajú pri stavbách , v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. O odpadoch a možnostiach ich likvidácie Vám radi poskytneme informácie na našich telefónnych číslach alebo e-mailom.

Autodoprava a prenájom kontajnerov

Poskytujeme nasledovné vozidlá:

– Ramenové reťazové nakladače-  určené na prepravu kontajnerov 5,6,7,10 m3
– Skriňové vozidlo  s hydraulickou plošinou – na prepravu paliet, tovaru, nábytku atď.

Prenájom kontajnerov

Prenajímame kontajnery o objeme  5,6,7,10m3.