Naše referencie

N

Megaspol spol. s.r.o.

likvidácia odpadov

N

Západoslovenská vodárenská služba a.s.

likvidácia odpadov

N

IN-VEST Šaľa

Odvoz a likvidácia odpadov na stavbe LAND ROVER Nitra

N

Enviropol s.r.o.

spolupráca pri doprave odpadov z elektrozariadení

N

ČENTÉŠ Slovakia , spol. s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadov

N

Monstav s.r.o.

likvidácia odpadov

N

TAKENAKA EUROPE GmbH

Odvoz a likvidácia odpadov pri výstavbe priemyselného parku Nitra

N

KB Building s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadov pri rekonštrukcii budovy na Hollého ul. Nitra

N

JAS- ABM, s.r.o Žilina

Odvoz a likvidácia odpadov , prenájom kontajnerov pri výstavbe kostola Nitra- Klokočina

N

Medop strechy s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadov pri rekonštrukciách striech.

N

ADOM. M STUDIO, s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadu, prenájom kontajnerov- rekonštrukcie budov pre ZSE

N

Západoslovenská energetika Nitra

Odvoz a likvidácia odpadov , prenájom kontajnerov

N

LiV ELEKTRA, akciová spoločnosť

Odvoz a likvidácia odpadov , prenájom kontajnerov – rekonštrukcia rozvodnej stanice Nitra Čermáň

N

Zipp Bratislava spol. S.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadov , prenájom kontajnerov

N

Služba VDI Nitra

Odvoz a likvidácia priemyselných odpadov z výroby

N

DITURIA a.s.

Odvoz a likvidácia odpadov, prenájom kontajnerov – Rekonštrukcia hotela TATRA Nitra

N

Slovak Parcel Service

Služby v oblasti autodopravy

N

Mesto Nitra

Prevádzkovanie Zberového dvora odpadov