Cenník

SkupinaKat.čísloNázovCena € / t
A170506Výkopová zemina / bez prímesí /5,-
B170504Zemina a kamenivo6,-
B010409Odpadový piesok a íly6,-
B010413Odpady z rezania a pílenia kameňa6,-
C101201Odpad zo surovinovej zmesi pred tepel.spracovaním9,-
C101208 Odpadová keramika,tehly,obkladačky,dlaždice ...9,-
C101311Odpad z kompozitných materiálov9,-
C101314Odpadový betón a betónový kal / min 60% sušina /9,-
C170101Betón ( do 600mm x 600 mm x 600 mm )9,-
C170102Tehly9,-
C170103Obkladačky, dlaždice a keramika9,-
C170107Zmesi betónu, tehál, obkladačiek ,dlaždíc ,keramiky, .. 9,-
C170302Bitúmenové zmesi9,-
C170802Stavebné materiály na báze sádry9,-
C170904Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií9,-

Uskladňovaný odpadový materiál nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, odpady z umelých hmôt ( plasty, obaly z potravín a nápojov, igelity ), PVC, fólie, odpady z gumy, pneumatiky, železný šrot, textílie, handry, drevo, papier a pod.

Ceny   sú bez DPH.

Pri väčšom množstve odpadového materiálu je možné dohodnúť množstevnú  zľavu.

Pre odpadové materiály, ktoré nemožno uložiť na skládke Katruša, zabezpečíme odvoz a uloženie na zmluvné skládky našou autodopravou .

 

AUTODOPRAVA  – CENNÍK 

V rámci autodopravy ponúkame prepravu vozidlami  :

 1./  Reťazovy nosič kontajnerov

Pri nakladači účtujeme :   1,180 € / km   

Jeden pracovný úkon nadstavby  ………….          2,900 €

Ak zákazník spôsobí  nakladaču prestoj, účtujeme za každú zač. 1/4 hod.   2,000 €

Na prepravu a prenájom ponúkame kontajnery v objeme 4, 5, 6,7 m3 a na ľahké materiály /nobasil,polystyrén…/ 10 m3.

  • prenájom kontajnerov : za prvé dva dni  bez poplatku
  • prenájom nad dva dni   3,320 € / kalendárny deň ( v prípade dlhodobej objednávky cena dohodou )

 

2./ Valník s hydraulickou plošinou

Rozmery skrine : ……… d: 5300 mm, š: 2500 mm , v: 2300 mm

Nosnosť : 5 t (cca 32 m3)

Cena v meste …………………………………………………………….1 hod /  15,- €

Cena mimo mesta………………………………………………………1 km /  0,850 €

Cena nakládky a vykládky ………………………………………… ¼ hod /  2,660 €

Čakanie ……………………………………………………………………1/4 hod /  2,-€